Pagina del C.E.I.P Ignacio Sánchez Mejìas
C/ Estrella Polar nº 7 41015 Sevilla.
Tfno. 955623629 Fax:955623631
Email: 41601838.edu@gmail.com